Yeni Kıbrıs Parti Meclisi Salı akşamı gerçekleştirdiği toplantıda ülkede yaşanan sorunları değerlendirdi ve Kıbrıs sorunu başta olmak üzere birçok alanda ortak hareket ihtiyacının olduğunun gerçeği ile görüşmeler yapması ve yol haritası belirlemesi için Sekretaryayı görevlendirdi.

Parti Meclisinde yapılan tartışmalarda TC’nin dayattığı neoliberalizm ile harmanlanmış, milliyetçi ve şoven fetih politikaları, dini unsurlarla donatılmış asimilasyoncu uygulamalarla hızla bizi tüketmektedir tespiti yapıldı.

Önümüzdeki süreçte, ortak ilke olarak Kıbrıs’ın kuzeyindeki işgal ve onun sonuçlarına karşı mücadeleyi koyan, Kıbrıs sorunun çözümünde federal Kıbrıs Cumhuriyeti talebi olan, hem sokak mücadelesine dayanan hem de tüm zeminlerde ortaklaşmayı kabül eden, aşağıdan yukarı, katılımcılığı önemseyen, farklılıkları tolere eden, demokratik mekanizmalarla çalışan, bireyin ve örgütün harmonisi ile çalışabilecek koalisyon için Sekretarya çalışmalar yürütecek…

Parti Meclisinde şu görüşlere yer verildi:

“Bunun yanında siyasal İslam faaliyetleri ülkenin her yanında hızla yayılmakta, ülkedeki cemaatlerin sayısının ve faaliyetlerinin hesabı tutulamamaktadır. İmam hatip okulu nitelikli İlahiyat Koleji benzeri laik, bilimsel eğitimi aşındıran çalışmalarının yaygınlaştırılması için girişimler olduğunu, cemaatlerin Kuran Kursu adı altında çeşitli çalışmalar yürüttüğünü biliniyor. Bunların bir devamı nitelikli olarak Din İşleri Dairesi değişiklik yasa tasarısı da cumhurbaşkanlığından dönmesine rağmen, meclis komitesinden TC’den gelen talimat çerçevesinde aynen yeniden geçmesi pek muhtemeldir. Yasa değişikliği hayata geçtiğinde de siyasal İslam faaliyetlerinin yaygınlaşması ve kurumsallaşması için araç olacaktır. Bu koşullar içinde demokratik laikliği savunan kesimlerin yan yana gelme ihtiyacı vardır.

Yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele için etkin mücadele edilmesi, şeffaf, hesap sorulabilir bir idare için toplumsal muhalefetin daha fazla taraf olması gerekir.

Eğitim, sağlık, özelleştirmeler alanında da birçok dayatma mevcuttur. Ekonomik ve sosyal dayatmalara karşı ortak hareketler önemlidir.

Ülkenin tüm alanları rant uğruna peşkeş çekilmekte, betonlaştırılmakta, çevre yok edilmektedir. Doğanın korunması yani geleceğimizin savunulması için de ortak hareket önemlidir.

YKP Parti Meclisi olarak bir kez daha seçimin tek başına çare olmadığının altını çizeriz. Seçim süreçlerinin nasıl kullanılacağına Parti Meclisi yeniden karar verecektir ama bu koşullar altında TKP-YG ve BKP’den gelen seçim ittifakı önerisini reddederiz ama yukardakiler ve ülkemizdeki diğer sorunlar konusunda ortak iş ve güç birliğimizin devam etmesi için çalışma yapacağımızın da altını çizeriz…”

Sekretarya, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere, TC’nin dayattığı neoliberalizm ile harmanlanmış, milliyetçi ve şoven fetih politikaları, dini unsurlarla donatılmış asimilasyoncu uygulamalara karşı ortak iş ve güç birliklerini değerlendirmek için siyasal parti ve sendikalara ziyaret başlatacak ve görüşmelerin neticesinde Parti Meclisini yeniden bilgilendirip, mücadelenin yol haritasını belirleyecek…