YKP Sekretarya Üyesi Alpay Durduran, meclise iade edilen yasaları değerlendirdi. Alpay Durduran’ın açıklaması şöyle:

Yönetimde işlerin iyi gitmediği herkes tarafından kabul görüyor denilebilir. Onun için Kıbrıs sorununun görüşülmesi ile ilgilenirken iyi yönetim için de baskı yapmak şarttır.

Cumhurbaşkanı iki yasayı başsavcının isteğini de not ederek meclise geri gönderdi. Bunlarda imla hataları bile var. Okunduğunda başka anlamlar çıkartılabilecek ve ciddiyetin nasıl ayaklar altında kaldığını kanıtlayacak hatalar ciddiye de alınmaz oldu. Nitekim seçim yasasında da imla hatası denilen yanlışlarla yasanın uygulanması olanaksız hale gelmişti.

Cumhurbaşkanının diğer iadesi de din işleri yönetiminin yasası idi. Halkın iradesinin tecelligahı olan meclisin bütçe birliğine saygıyı sağlamasına aykırı olan maddelere de itirazı değerlendirdi ve iade etti. İnsanları yönetim karşısında eşitliğini sağlamaktaki önemli bir anayasal ilke olan laikliğe aykırı olan maddeleri de iade etti. Tek eksiklik dışarıdan bir müdahaleyle içerde aykırılıklar yaratılmasına işaret edilmemesiydi.

Ülkenin bütçesi yerli olmayan projelere harcanacak hibe ve kredi destekleriyle içinden çıkılmaz karmaşaya sokulmuştur. Halkın içine sindirmediği projeler için kaynak yaratıldı deniliyor ve karmaşa içinde uygulamalar yapılamıyor, bu yüzden bütçede görülen kalemler havada kalıyor. Meclis bütçe ile ana kararları verecek ve uygulamayı denetleyip hükümeti halka şeffaf olarak gösterecek ama bu yapılamıyor. Seçimler de anlamını yitiriyor. Hükümet buna ses çıkarmıyorsa Türkiye’den korkuyor demektir.

Korkuyla yaşamak istemezsek bizim seçtiğimiz projelerle yürümeli ve destek verecekse Türkiye onlara destek vermelidir. Bir yığın (çoğu dinsel) projeye bizim gerek duymadığımız açıkça ortadadır.

Bu uyduluğa sön vermeli ve uzayıp giden çözüm ufukta bir görünüp bir kaybolurken ülkemize sahip çıkmalıyız. Çözüm ayakları üzerinde durabilen ve Kıbrıs için çalışacağı garanti bir Türk toplumu ister. Ancak çözüme kadar da bunu ister. Akıncı’nın bol keseden dağıtılan yurttaşlıklara da itirazını yerinde görmek gerek. Şu anda masada yurttaşlarımızın sayısı da görüşme konusudur ve çok önemli bir etmen olarak konu edilmiştir.