Asgari ücret gene açlık sınırının altında!

3093

YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, 2017 için açıklanan asgari ücreti değerlendirdi. Açıklama şöyle:

DPÖ’nin kriterleri ile asgari ücretin yüzde 40 kusuru, gıda için harcanması gereken rakamdır! DPÖ’nün kriterlerine dayanan rakamlarla yapılan analizler net şekilde göstermektedir ki 2017 için oybirliği ile belirlenen asgari ücret de açlık sınırının altında bir ücrettir.

Bir kez daha altını çizeriz ki orta vadede talebimiz tıpkı emek örgütlerinin de talebi gibi asgari ücretin belirlenme kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün de 1992’den beri açıklamadığı geçim endeksi rakamının hemen kamuoyu ile paylaşılmasıdır.

Güncel olarak ise en kısa sürede, asgari ücretin insanca, adil bir rakam olarak belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeninden toplantıya çağrılmalı ve geçmişte defalarca ortaya konan sendikaların itirazları göz önüne alınarak asgari ücret yeniden belirlenmelidir. Bunun yanında asgari ücret ödemesinin 40 saatlik haftalık çalışma saati dikkate alınarak, çalışma saatleri artırarak asgari ücret altında çalışmanın önüne geçilmesi için denetlemelerin ilgili bakanlık tarafından yapılması çağrısını yineliyoruz.

Yeni Kıbrıs Partisi, geçmişte olduğu gibi bugün de, kölelik koşullarında çalıştırılmaya karşı mücadele eden emek örgütleriyle dayanışmasını sürdürecek, bunun büyütülmesi için kararlılıkla bu mücadelenin parçası olmaya devam edecektir. Emek örgütlerinin mücadelelerine saygı duymamıza rağmen asgari ücret komisyonunda yetkili işçi sendikası olduğu için yer alan Hür-iş’in 2017 için belirlenen rakama olumlu oy vermesini de şaşkınlıkla karşılandığımızı belirtiriz. Hür-iş’in daha çok kamu sektöründeki işçileri örgütlediği, özel sektördeki durumu göz ardı ettiği bu kararı ile belli olmaktadır. Asgari ücret daha çok özel sektördeki çalışanları ilgilendirmektedir, onların talepleri masaya gelmeli!

Biliyoruz ki toplu sözleşmeli, iş güvenceli, sosyal güvenlikli, sendikalı, insanca, eşit ve adil ücretli, haftalık 40 saat iş HERKESİN HAKKIDIR! MÜCADELE İLE KAZANACAĞIZ!