Murat KanatlıYKP Yürütme Kurulu üyesi ve Lefkoşa Belediye Meclisi üyesi Murat Kanatlı’nın Cuma akşamı su konusunda toplanacak belediye meclisi toplantısı için görüşleri:
Yanlış sorunun doğru cevabı olmaz… Cuma günü Lefkoşa suyun alıp alınmamasına karar verilmeyecek, soru, suyun istenip istenmediği değil, özelleştirmenin onaylayıp onaylanmadığıdır. Kalyoncu’nun imzalayıp meclisten geçirdiği antlaşmanın 22. maddesi açık, okuyup anlam isteyenlere her şeyi anlatmakta: “İşbu Anlaşma’nın dokuzuncu maddesi uyarınca yap-işlet-devret ihalesi yapılıp işletme hakkı devredilinceye kadar” deniyor geçiş dönemi koşulları geçerli olacak, Çavuşoğlu’nun imzaladığı protokol çerçevesinde de bu ‘geçiş döneminde su almak isteyenler belediye meclislerinden özelleştirmenin ön kararını alıp abonelik sözleşmesinin imzalanması için belediye başkanına yetki versin’ deniyor, dayatma budur, gerçek sorulması gereken soru da, bu dayatmanın onaylanıp onaylanmamasıdır! Neyin geçiş dönemi olduğunu da bilelim, madde 9 bunu anlatmaktadır, “İçme-kullanma suyu, atık su ve yağmur suyu işletmesi ile zirai sulama işletmesi hakları, KKTC mevzuatı çerçevesinde ayrı ayrı yapılacak iki YİD ihalesiyle işletmecilere devredilir” yani su özelleştirilir… Antlaşmanın 12. maddesinde “Uygulama Sözleşmesinde yer almayan Belediyeler” ifadesi var, uygulama sözleşmesi ortalıkta yok ama onun küçük bir modeli olan “abonelik sözleşmesi” var… Cuma günü sorulacak sorunun Türkçeye çevrilmiş hali şu, uygulama sözleşmesi yani özel bir şirketin suyu meta gibi kendi kârını da koyarak satacağı koşulların belirleneceği sözleşmenin prototipi olan abonelik sözleşmesinin imzalanması yani özelleştirme sürecenin bir yerinden de Lefkoşa belediyesinin dahil olması için adım atsın diye belediye başkanına yetki verecek miyiz? YKP sürecin en başından beri ‘su yaşamın kaynağıdır, satılamaz, özelleştirilemez, su tüm canlıların ortak iyisi, ortak malıdır, yaşamı ve tüm canlıların müştereğinin, bir şirketin kâr elde edeceği meta değil, gene tüm canlıların ortak malı olarak kalmasını savunmaya devam edeceğiz dedi, bundan sonra da bunu savunmaya, bunun için mücadele etmeye devam edecek…

Neden hayır? “Kanatlı, Türkiye’den getirilen su konusunda Lefkoşa Belediye Meclisinde neden hayır dediğini açıklamıştı”