Alan örgütlenmeleri

Madde 63:
Yardımcı Kuruluşlar 
a-     Gençlik, kadın, toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBTT, meslek grupları vb. gibi alanlarda partinin örgütlenme yaparak siyasi çalışmalarını yürütmesi için alan örgütleri kurulabilir.

b-     Örgütlenme çalışmasını Yürütme Kurulu ile istişare halinde Örgütlenme Sekreteri yapar. Oluşumu ile ilgili kararı, denetleme görevini ve gerekmesi halinde feshini Yürütme Kurulu’nun raporları çerçevesinde Parti Meclisi yapar.

c-     Her Alan örgütlenmesi çalışmalarını Parti Meclisinde onaylanmış yönetmenlik çerçevesinde yürütür.

d-     Alan Örgütleri özerktir, kendi çalışma koşullarını oluşturur. Örgütlenme Sekreteri ile muhatap olacak bir temsilci aracılığı ile Yürütme Kurulu ile ilişkide olurlar. Temsilcinin seçimi prosedürünü alan örgütleri belirler.

e-     Alan Örgütlenmelerinde seçim ve benzeri konularda ilgili yönetmenliklerinde aksi belirtilmedikçe bu tüzükte geçerli olan “BÖLÜM V Örgütle ilgili Ortak Kurallar” geçerlidir.