YKP 13. Kurultayı yarın, 6 Mayıs, Cumartesi günü saat 15’te KTÖS lokalinde toplanacak.

Kurultay gündeminde “YKP, demokratik hukuk devleti içinde Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesini ısrarla savunur”, “Hukukun üstünlüğü lafta kalmamalı”, “Etkin ve verimli ve hesap sorabilir bir yönetim koşuldur”, “Sermayenin uluslararası egemenliğine meydan okumak gerekir!”, “Hade!”, “İşgale ve statükoculara karşı koalisyon”, “Ekim devriminin 100. yılında, yeni sosyalist devrimler için mücadele zamanı” başlıklı Kurultay Karar taslakları, Parti Meclisi raporunu, mali rapor ve parti tüzük değişiklik önerileri ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu organlarının seçimi var.