Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) 33’üncü Olağan Genel Kuruluna katıldı

330

bes-33-genel-kuruluBelediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) 33’üncü Olağan Genel Kurulu 10 Eylül 2016, Cumartesi günü yapıldı. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda gerçekleşen Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda başkanlığa Mustafa Yalınkaya seçildi. Genel Kurula, YKP Yürütme Kurulu Murat Kanatlı da katıldı. YKP Yürütme Kurulu ayrıca Genel Kurula bir de mesaj gönderdi:

Belediye Emekçiler Sendikası Genel Kurulu’na

Yeni Kıbrıs Partisi olarak, kritik bir dönemde toplanan Belediye Emekçiler Sendikası’nın 33. Olağan Genel Kurulu selamlar, başarılar diler, sonuçlarının emek hareketine güç vereceğini umarız…

BES Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs sorununda hareketliliğin yaşandığı, bu hareketliliğin nereye evrileceğinin belirsiz olduğu koşullarda, tüm siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin ortak hareket ederek adada sorunu çözecek bir antlaşma için daha yakın çalışması ve mücadele etmesi gerektiği bir dönemde toplanmaktadır, bu yönü ile de Genel Kurulunuza başarılar dileriz…

Kıbrıs’ın kuzeyinde neoliberal saldırganlığın sürdüğü, bunun sonuçlarının özellikle yerel yönetimlere yansıdığı, suyun özelleştirilmesi baskının en fazla hissedildiği ama belediyelerinin diğer hizmetlerin de özelleştirilmek istendiğinin sır olmadığı bir dönemde, asgari ücretlinin ezildiği, özel sektörde sendikasızlaştırılmanın kurumsallaştırıldı böylesi zamanlarda güçlü bir BES’e ihtiyaç duyulduğu koşullarda, Genel Kurulu’nuzun başaralı geçmesi bizler için önemlidir…

Ülkede insan hak ve özgürlüklerinde ciddi erozyonların yaşandığı, asimilasyon politikalarının sürdüğü, demokratik laikliğin ciddi saldırı altında olduğu, bir sürü dini cemaatlerin güçlendiği böylesi zamanlarda çağdaş demokratik, laik bir sistemi isteyen demokratik kitle örgütlerinin güçlü olması gerektiği bu koşullarda da BES’in genel Kurulu’na başarılar dileriz…

YKP olarak, çeşitli dönemlerde birlikte hareket ettiğimiz, dayanıştığımız BES’e başarılar diler, yeni dönemde de yakın işbirliğimizin sürmesini diler, bir kez daha Genel Kurulunuza başarılar dileriz.

Yeni Kıbrıs Partisi

Yürütme Kurulu

10/09/2016


Belediye Emekçileri Sendikası’nın yeni yönetiminde bulunan isimler şunlar:

“Başkan: Mustafa Yalınkaya

Yönetim Kurulu: Elif Numan, Kemal Uygun, Ayhan Kalaycılar, Serkan Gölcük, Ali Doymuş, Ali Ateş, Fatoş Anter, Ecevit İnançoğlu, Mithat Arsu, Fehim Şemmedi, İbrahim Bulutbeyaz

Disiplin Kurulu: Şebnem Barın Özkibar, Hüseyin Kaymaklılı, Ahmet Demiray

Denetleme Kurulu: Bora Ernaz, Toykan Özdamar, Ecvet Orhon.”