Yeni Kıbrıs Partisi: CAS çalışanları ile dayanışma için sokakta olacağız

1208

YKP Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı, CAS’ta yaşananları değerlendirdi, Perşembe günkü eyleme destek vereceklerini açıkladı. Konu ile ilgili açıklama şöyle:

“CAS çalışanları DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ sendikasında örgütlendikleri ve Toplu İŞ Sözleşmesi talebinde bulundukları için son bir aydır Hükümet ve CAS yönetim kurulunca faşizan baskılara maruz kalmaktadır. Hükümetin buyruğuna rağmen Sendikadan istifa etmek yerine, sendika toplantılarına katıldıklarından ötürü gayrı yasal olarak peyderpey işlerine son verilmeye başlanmıştır. Bugün için işine son verilen çalışan sayısı 31’e ulaşmıştır.”

DEV-İŞ’in bu açıklaması kaygı vericidir. ILO sözleşmelerini ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini kabül ettiğini işine geldiğinde açıklayan idareciler, insan haklarından biri olan örgütlenme hakkının, en önemli emek haklarından sendikalı olmanın ciddi şekilde saldırıya uğradığı bu koşullarda sessizliği bürünmeleri, onların sermayeden yana taraf olan pozisyonlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeni Kıbrıs Partisi olarak, DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ Sendikasının 29 Aralık Perşembe saat 09.00 – 21.00 saatleri arasında Ercan havalimanında 12 saatlik uyarı grevi ve aynı gün sabah saat 11.00’de Meclis önünde kitlesel eylem yapma kararını desteklediğimizi, dayanışma için Meclis önünde olacağımızı belirtiriz.

CAS çalışanları ile dayanışma ve emeğin hakları için sokakta olacağız!