YKP Sekretaryası vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu ile dayanışmasını belirtti, yarınki davada Halil’in yanında olduklarının altını çizdi. Açıklama şöyle:

Programında yazdığı gibi anti-militarist olan YKP, savaşlara, her türlü silahlı çatışmaya, işgallere karşı, barışçıl bir dünya için mücadele eder… Tüm işgallere ve paylaşım savaşlarına karşıdır. Askeri harcamaların, silahlanma bütçelerinin kısa vadede azaltılmasını, uzun vadede tamamen ortadan kaldırılmasını ve bu bütçenin kamusal hizmetler için harcanmasını savunur. Vicdani ve total ret hakkını ayrımcılık yapılmaksızın herkes için savunur.

Bu düşüncelerle yarın (Perşembe) saat 13’te Askeri Mahkemede davası görülecek ve hapislik ihtimalinin de olduğu Halil Karapaşaoğlu’nun davasında, onunla birlikte olacağız. Yeni Kıbrıs Partisi, BM’nin, Avrupa Konseyi’nin, Avrupa Birliği’nin bir insan hakkı ve düşünce özgürlüğü olarak tanıdığı vicdani reddi, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetimin yasal bir düzenleme ile hala tanınmamış olmasından dolayı bir kişinin daha hapse girme ihtimaline karşı tüm siyasi partileri, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini sesini yükseltmeye çağırır.