Suriye sorunu devam etmekte – Ulus Irkad

2712

Suriye sorunu her ne kadar da ateş-kes çizgisine gelmesine rağmen devam etmekte. Bırakın onu bu sorun sınırlara da taşarak şu anda gerek Yunan adalarını gerekse de sınırlarda Yunanistan’ı tehlike altına almış durumda. Bırakın onu, Libya da etki altında ve o da karmaşa içinde. Yapılan hesaplar maalesef başından yanlış olduğundan dolayı, detaylara girdiğinizde, aynen Suriye’de olduğu gibi, Libya konusunda da Türkiye politikaları keşmekeşe girmiş durumda. İdlip konusunda taraflar tatmin oldu mu? Bana göre İdlip sadece bir ateş-kes aşamasına geldi ama sonuç yok. Sonucu aslında Türk Ordusu’nun tüm Suriye topraklarından çekilmesiyle görecektik ama bu daha olmadı. Eğer ileride Türkiye’deki Tek Adam Rejimi geri çekilmeden, bir sonuca gitmek isteyecekse, belli ki bir sonuç yerine tekrar savaşın başlaması ve kayıpların artmasında görülecek. Çünkü Türkiye hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmedi. Aslında şunu söyleyebiliriz; Türkiye, ta başından beri dünyayı okuyamadı. Eğer okusaydı dünya hukuku ve insan hakları çerçevesinde hareket eder, savaş yapmadan kendi hukukunu ve mentaaflerini korumaya çalışırdı ki hem prestij açısından, hem de pek fazla kayıp vermeden ve de şimdiki durumdan da fazla, kazanımlarla istediğini elde edebilirdi.

Öncelikle söylemeliyiz ki, aslında Türkiye’nin bilhassa Irak içine girmesi Kürtlerden dolayı değil. Son zamanlarda Türkiye’nin saldırganlaşması, daha fazla rejimin kendi ideolojik hedeflerinden kaynaklanmaktadır.

Başından beri destek verdiği bir unsur olan Isid’in mevzi kaybetmesiyle Türkiye resmen sorunun içine daldı. Dalmasıyla da aslında hataları çoğaldı. Türkiye Kürt Sorunu’nu Türkiye’de demokratikleşmeyi engellemek için kullanmaktadır. Kürtleri Türkiye’yi parçalayıp bölecekleri konusunda tehlike olarak gösterip, Türkiye’nin demokratikleşmesinin buna yolaçağını iddia etmektedir. Türkiye demokratikleşirse, Türkiye egemenleri pahalı bir devlet olmaya son verip herkesin kazanacağı, vatandaşlarına da yansıyacak bir refaha ulaşacak ama o zaman da egemen kesim şimdiki hegemonyasını kaybedecek. Bu yüzden Türkiye’nin şimdiki yönetecileri, savaş nutukları atıp kendi karlarını artırıp, kendi statükolarını sağlamaya çalışıyorlar.Savaş ve kaos yaratmak işlerine geliyor, dolayısıyla Türkiye’deki düzenleri devam ediyor. Suriye ile bir andlaşma yapsalar sıranın Türkiye’deki değişimde olacağını Tek Adam ve adamları çok iyi biliyor.

Türkiye dünya hukukuna ve AB normlarına ve uluslararası insan hakları yasalarıyla emek normlarını benimsemeli, çağdaş dünyaya entegre olmalı, savaş politikalarına son vermeli. Bu şekilde katı ve geleceği hesap etmeyen irrasyonel politikalar Türkiye’yi sadece sona ve yokolmaya götürür.

Türkiye, özgür ve demokratik bir ülke olursa, Türkiye insanları da bölge de istikrara ulaşacak. Türkiye’deki bozukluk aslında dünya barışını bile tehlikeye götürecek bir hal alabilir.

Türkiye özgür ve demokratik bir ülke olmalı.