Seferberlik hazırlığı çağrısı için bakanlar kurulu kararı var mı?

Must read

Yeni Kıbrıs Partisi, Başbakanlığa yazı yazarak Askerlik ve Seferberlik Yasalarındaki ilgili maddeleri hatırlatıp, Seferberlik eğitimi için Bakanlar Kurulu kararı gerektiği belirterek, bilgi edinme hakkı çerçevesinde ilgili karar, öneri ve belgeleri Başbakanlıktan talep etti.

YKP’nin Başbakanlığı verdiği dilekçe şöyle:

Başbakanlık,

Lefkoşa.

 

59-2000 sayılı Askerlik Yasasının 52. maddesinde “İhtiyatların celpleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teklifi, Başbakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır” denmektedir.

Ayni şekilde 17-1980 sayılı Seferberlik Yasasının 9. Maddesinde “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Bakanlar Kurulunun onayını alarak, barış zamanında bu Yasanın 7’nci maddesinde belirtilen hususlarla ilgili seferberlik hazırlıklarının uygulamalı olarak denetimi ve/veya manevra ve/veya eğitim amaçları ile bu Yasa uyarınca çıkarılan Seferberlik Tüzüğünde belirtilen esaslar ve usullere göre kendilerine görev ve yükümlülük verilen resmi ve yarı resmi veya özel kuruluşlar ile yurttaşları, tümü ile veya kısım kısım belli zamanlarda denetim ve/veya manevra ve/veya eğitime çağırabilir” denmektedir.

59-2000 ve 17-1980 sayılı yasalarda belirtilen bu konularla ilgili bilgi edinme hakkı çerçevesinde aşağıdaki belgelerin veya bilgilerin tarafımıza sağlanmasını talep ederiz.

 

1) Bakanlar Kurulu’nun ihtiyatların, sefer hallerinde, celp edilerek askere çağrılması yönünde aldığı kararları gösteren bilgi ve/veya belge.

2) Böyle bir kararın verilebilmesi için Başbakanlık tarafından verilen “ihtiyatların, sefer hallerinde, celp edilerek askere çağrılması” yönündeki önerilerini gösteren bilgi ve/veya belge.

3) Böyle bir önerinin verilebilmesi için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen “ihtiyatların, sefer hallerinde, celp edilerek askere çağrılması” yönündeki tekliflerini gösteren bilgi ve/veya belge.

4) Bakanlar Kurulu’nun, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teklifi veya görüşünü aldıktan seferberlik ilan edilmesi yönünde verdiği kararları gösteren bilgi ve/veya belge.

5) Böyle bir kararın verilmesinden önce Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen teklifleri ve/veya alınan görüşleri gösteren bilgi ve/veya belgeler.

- Advertisement -

More articles

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest article