Sağlık sisteminin geldiği nokta!

231

Şaşılacak bir şekilde hastanenin ambarında yıllardır elektrik sıkıntısını gidermek için gerekli olan ve ihaleye çıkılarak trafo ithali çalışmasını müjdeleyen sağlık bakanlığı trafoyu buldu. Bunu büyük bir iş yapmış gibi ilan etti. Ama devlet kurumlarında bir ambar sayımı yapılmadığını ve neyin var olup olmadığını bilmediklerini kanıtladı.
Şimdi sorarız acaba ambarda başka ne gerekli aygıt vardır? Ne zaman ambar sayımı yapılır ve güncellenir? Yoksa ambar sayımı yapılmadığı için demirbaş açıkgözler tarafından alınıp satılmakta mıdır?
ABD’nin yardım yaptığı geçmiş zamanda hastaneye aygıt hediye etmişti. Gelip yardımların neye yaradığını görmek isteyen ABD elçisine satın alıp hibe ettikleri aygıtları kullanmayıp ambara attıklarını göstermek zorunda kalmışlardı. Bu skandal üzerine ABD bir daha hastaneye aygıt hibe etmemeyi kararlaştırmıştı. O zamandan bu zamana değişen bir şey olmamış demek ki!
İlgili bakanının bunu büyük bir müjde gibi ilan etmesi bu ülkenin başındakilerin halkın malına sahip çıkmadıklarını, demirbaş sayımı yamadıklarını ve nerede neyin olduğunu bilmediklerini kanıtlar.
Çağdaş ülkelerde bir hastane her gün yeni gibi kullanılır durumda olur ve otomobilin keşfedilmediği zamanda atlı arabaların ahırları onarılıp laboratuvar kullanıldığını İngiltere’de yaşayanlarımız bilir. Ama bizimkiler binaları onarmadan kullanıp dururlar ve sonunda onarımı yenisini fiyatından daha pahalı olur ki terk ederler. Girne hastanesi de ayni akıbete uğradı ve yerine yenisi yapıldı. Şimdi ise eskisi onarılarak hizmete sokulacak.
Bunlara dağ dayanmaz. Günübirlik kararlarla halkın servetinin nerede olduğu bile bilinmez.
Halkımız artık hamasetle çeşitli siyasi kisvelere bürünenler oy toplamak için popülizm yapanlara kanmamalıdır. Etkin ve verimli bir kamu yönetimi için ayaklanmalı ve hesap sorma dönemini açmalıdır.
Ambardaki aygıtlarını bilmedikleri gibi personellerini de bilmemekte olduklarını izne ayrılan anestezist sorununu çözme haberinden de anlıyoruz. Anestezist hem var hem yok! Bize müjdeliyorlar.
Yazıklar olsun.