Kaş yaparken göz çıkarmamaya dikkat edilmeli – Alpay Durduran

2437

İstihdam yaparken de herhangi bir yatırım kararı verirken de devlet nelere dikkat etmek gerekirse dikkat etmek zorundadır yoksa kaş yapacağım derken göz çıkarır. Göz çıkarmamak için devletin harcamalarının denetleyicisi görüşünü almak için devletin kuruduğu devlet planlama örgütüdür. Ama siyasetçiler onu çoktan unuttular ve o da gerekli gücü ve olanağı da denetimi de yapamaz hale düştü. Görüşlerini en genel doğruları sıralamaya aldı ve dua gibi öğütler sıralamakla yetindi. Başka bir şey yapabilecek halde olmadığı personel eksikliği kadar arşivini koyacak yer sıkıntısı olmamasından bellidir. Sözüne kimsenin önem vermediği de kamuoyuna hatalı değerlendirmeleri hakkında hiç bilgi sızmamasından ellidir.

DPÖ’nün değerlendirmelerinin kimsenin umurunda olmadığı onun “bunlar yapılmalı” dediği hususların işin sonunda Türkiye ile yapılan protokollerde tersinin veya başka şeylerin yer almasından bellidir. Siyasilerin “Türkiye görevlilerinin yanlışları” diyebilmek için istismarcı konuşmaları da göstermektedir. Ancak uluorta açıklamalarda iki görüş ortaya konması ve değerlendirme raporu hazırlanmaması da acıklıdır. Hatadan dönülmeyeceğini kanıtlamaktadır.

Çalışabilmek için mutlaka bir sendikaya üye olmanın yasal zorunluluk yapılmaya çalışılması veya şimdiki gibi sendikaya üye olana hak kazandırılması ve devletin prim ödeme düşüncesi sonunda ne olacağını hesaplamak ve devletin kaynaklarının önceliklere göre harcanmasının gerekliliğini takdir etmek şarttır. Çalışanı bir sendikaya üye olmaya mecbur etmek anayasanın açık kuralına aykırıdır. Tarih içinde yanlışlığı sarı sendikacılığın doğmasını ve siyasetin militan destekçiler tedarikini getirmiştir. Nazi Almanya’sı ve Sovyet sendikacılığı bunun örnekleridir.

Siyasetin halkın servetleriyle koltuk kapma veya macera arama zaafı iyi niyetleri aşar ve felaketlere neden olur. Bir devlet ki yolları geçilmez oldu ama parasızlıktan çare bulamaz. Hastanelerde sürekli ilaç ve yatak eksikliği konuşulur para bulunamaz. Yardıma muhtaçtır, el açar ama bakıma muhtaç olanlara en muhtaçtan değil rastgele yardımı öngörür. Eleştirilirse de emekçi düşmanlığı diye kulak tıkar.

Bir devlet önce binlerce görevlisini çalıştırıp gereksinimleri sıralatır ve en acillerden başlayarak kıt kaynaklarını kullandırılır.

İhtiyat sandığı kaynakları insanımızın iyiliğinin bir sonucu olarak kapatılmadan sosyal sigorta zorunluluğu getirilmiştir. İki fon özellikle o çok yüksek faizli dönemde dikkatle yönetilse idi şimdi yasasına uygun olarak işleyen dev gibi bir fon olurdu ve sosyal adaletin savunucusu birçok işletme kurulabilirdi. Kooperatifçilik çok iyi bir örnekti, her yerde kredi ve üretimi destek etkinliği yapan halkı faizci boyunduruğundan kurtarmıştı devam ederdi ama devlet desteğinde kaynak yutan bir kalıntı haline geldi.

Dome hotel kendini kurtardı hayatta kaldı ama onu da kamunun elinden alma çağrısı başladı.

Bu kafa ile ele güne muhtaç bir yönetim olmaktan çıkılamayacak. Çok aşırı bir zenginlik yanında ortaçağa yakın acılı bir yaşam ülkesi olarak kalacağız.

Eşit işe eşit ücret; kadın erkek, renk farkını önlemek gibi ilkesel ve temel ilkeler yanında ülkede yaşayan herkesin uluslararası hukuka göre haklarına güvence olması da koşuldur. Bunun yanında ücret farkı yaratan istismar edilmesi için fırsat verilmesi de dış yardımla geçinen ülkemizde nelere kapı açacağı da öngörülemez sakıncalar yaratır.

Unutmamalıyız ki yönetimimiz araç plakalarını bile standartlaştırmamış zavallı bir durumdadır. Bir Türkiye’nin yurttaşlarına yasal olarak ayrımcılığa karşı önlemler getirmesini görmek durumunda kalmak vardır. Unutmayalım ki Türkiye’de sayamayacağımız kadar yurttaşımız yaşamaktadır ve ayrımcılık yapıldığını görenler neler yapamaz!

Ülkemizde yasal olarak bulunan ve insanlara hukuk aracılığı ile ayrım büyük ilkesel gerekçelere dayanmadan ve eldeki olanaklarla yerel istihdamı desteklemek için yapılanlar yapılmadan çok sakıncalı olabilir.

İyi niyet yetmez doğru karar ve öncelikler önemlidir. Devletin üç kuruşunun gereksinimlerin önceliklerine harcanması esası da asla gözden kaçırılmalıdır. Kıt kaynaklar iyi kullanılmalıdır. Yerli istihdamı desteklemenin hesabı iyi verilmelidir. Vaadin uyandırdığı istek emekçinin sorunları karşısında hemen destek çağrıları yarattı ama dikkatle incelenmesi koşuldur.

Benden uyarması! Böyle acele kararların yarattığı anomali hala giderilemeyen iki sınıf memur yaratan reformdan da bellidir. Bugünkünün yaratacağını da bir süre bedel ödeyerek gidermeye çalışacağız ve sonunu göremeyeceğiz.