İşe yaramaması için Meclis araştırma komiteleri çoğunluğu iktidar partisine verilmeye devam ediyor

1729

YKP Yürütme Kurulu meclisin çalışma şeklini ve araştırma komitelerinin işlevsizliğini eleştirdi, öneriler yaptı. Konuyla ilgili açıklama söyle:

Meclis en üst araştırma ve denetleme organıdır. Gerçekten güçler ayrılığı olsa mecliste araştırma yapılırsa gerçeklerin ortaya çıkması için her olanak vardır. Var olmalıdır. Ancak sakat yönetimimizde meclis hükümet kuruluncaya kadar yararlanılan bir araç haline gelir ve hükümetle iktidar partilerinin kuklası olur. Onun için dileyen ve halkın istemi varsa hemen araştırma komitesi kurulur ve unutturulur.

Bu gerçek gözümüzün önünde durur ama önemsemeyiz. Siyasi partiler halkın uyutulması için evet demek gerektiğini düşünürse araştırma komitesinin kurulmasına razı olur ve genelde oy birliği ile kurarlar. İşe yaramaması için de komite çoğunluğunu iktidar partisine verirler.

Buna göz yuman medya sadece haber verip böyle komite olmaz diye eleştiri yapmaz. Medyada konuşanlar da meclis görevini yapmadı derler ama sakat kuruluşa eleştiri getirmez.

Komiteye giren mebuslar da sanki doğal bir şeymiş ve hükümetin adamlarını koruması için doğal davranıyormuş gibi buna boyun eğerler. Meclis içtüzüğünü değiştirip de mebuslara araştırma yapabilmek için gereken olanakları sağlamak için ısrar etmezler. Bir kez araştırma yapabilmek için komitelerde değişiklik önerisi dile getirildi ise de ileri gidemedi. O öneri de eksiklikleri giderecek etkili değildi.

Mebus araştırma yapmakta yeterli değildir. Araştırma yapmak uzmanlık işidir.

KTHY hakkında araştırılacak çok şey var. Müsteşar ve müdür çağırıp dinlemekle de olmaz. Üst kademe tamamen siyasi kadrodur. Yani siyasilerin atadığı ve sorumlu kişidir. Onun komiteye çağrılması yetmez. Devletin ilgili tüm görevlileri düşünülüp aralarında güvence de verilip konuşturulması ve müfettişlere yani uzmanlara görev verilmesi hakkı üyelere verilmelidir. Komitelere çağrılacak kişilerin saptanmasında bir mebusun talebi yeterli olmalıdır. Komiteye bilgi vermeyen ve araştırma yapmayan cezalandırılacağını da bilmelidir. Doğru söyleyeceğine emin olarak ifade vermeleri sağlanmalıdır.

Meclissiz demokratik hukuk devleti olmaz ama kendine hükümeti denetleme olanağı verilmeyen bir meclisle de olmaz.

Polis tüm suçların soruşturulması için görevlidir. Polisin meclisin çağrılarına yanıt vermesi gerekir, polis istihbarat da meclise çağrılmalı, mali şubesinin müfettişi de çağrılmalıdır. Askere bağlı çalışması da engel olmamalıdır.

Bunları sağlamadan Ercan skandalında araştırma yapmak sonuç vermez. KTHY’nin batırılmasının veya Digitek vergi sorununun açığa çıkarılması olanağı yoktur.

Polisin Ercan’la ilgili dosyası olmasın olamaz. Ombudsman raporu elindedir. Kim polise engel oluyorsa ortaya çıkarılması sakat noktaları aydınlatacaktır. Sistem elden geçirilmelidir.

Polis istihbarat da komitelere çağrılmalıdır.

Halkımız ve basın yayın ve medya bu sistemsizlik iddia ve gerçeklerine isyan etmelidir.