Cümbez Ağacı İttifakı – Ulus Irkad

360

Mağusa’da bir umut olarak tüm renkleri kucaklayan bir ittifak oluştu. Adı da Cümbez Ağacı İttifakı.  Şimdiye kadar 1990’larda seçimlere katılan, sonraları seçimleri boykot eden “Yeni Kıbrıs Partisi” sadece Belediye Seçimleri için bu ittifakı desteklemeye karar Verdi. Niye bu ittifak diye sorabilirsiniz? Veya şimdiye kadar boykot da niye şimdi seçim? Bu soruya yanıt ararken elbette son bir sene içinde Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen olaylara bakmamız ve ona göre karar vermemiz veya somut koşulların somut tahlilini yapmamız lazım. Öncelikle Yeni Kıbrıs Partisi, seçimleri 1990’lı yıllardan beri halkın iradesine müdahale olarak yorumladı. 1990’lı yılları hatırlayacak olanlar, YKP dahil gayrı-resmi görüşlerini açıklayanların nasıl şiddetle susturulduklarını da hatırlayacaklardır. O günlerde müdahale edilmeyecek dense bile son gece yani seçimlerin ertesi gün yapılacağı gece, Türkiye’deki hükümetin hemen harekete geçip, Kuzey Kıbrıs’taki muhalefeti TRT ekranlarından, vatan hainliğiyle suçlayarak son vuruşu yaparak, oyları UBP ve Denktaş’a döndürdüğünü herkes çok iyi hatırlamaktadır. Yeni Kıbrıs Partisi daha ilk kurulduğu günün gecesi saldırı gördü. Sayın Alpay Durduran’ın arabası en az iki defa bombalanırken, Yeni Kıbrıs Partisi de birkaç defa sabotajlarla ve kundaklamalarla karşılaştı. Bu olayların  hepsi de faili meçhul kaldı. 1996 yılında arkadaşımız, dostumuz Sayın Kutlu Adalı yazdığı yazılar ve o günlerde bir tarihi eserimize yapılan, hala nedeni ortaya çıkarılmayan bir operasyonu resmi devlet araçları ve güvenlikten sorumlu devlet görevlileri yaptı diye yazdığından dolayı, güpe gündüz katledildi. Partimizin Kıbrıslıtürklerin her türlü yaşamına yapılan bu saldırılara karşı sessiz kalması beklenemezdi. Hem bu olayları protesto etti hem de boykot kararının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Amaç halkı da, baskıları yapanları da uyarmak ve geriletmekti.Bir farkındalik yaratmaktı.

AB olayını da taktiksel olarak gündeme getiren YKP idi. Ta 1990 seçimlerinde elinde AB pasaportu ile seçim kürsülerinde pasaportu sallayan Sayın  Durdurandı. Amaç statükoyu zayıflatmak ve halkı doğru kararlara çağırmaktı. 2003 yılında ansızın AB’ci olanlar olayı sadece AB yardımlarından ve seçimlerden yararlanıp, statükonun cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığına sahip olmak olarak gördüler ve sonuçta 2000’li yılların halk hareketini evlere kapattılar. YKP arada seçimlere katıldı. Belediyelerde bazen adaylar koydu ve bazı yerel bölgelerde, Lefkoşa dahil, başarılar da gösterdi. Fakat genel seçimlerde boykot kararını devam ettirdi. Burada da amaç; halkın iradesine ve seçimler dahil, tüm varolmasını getiren alanlara müdahaleleri protesto etmekti. Türkiye derin devletinin ta köylere kadar olan derin ve gizli silahlanma ve istihbarat ağını deşifre etmekti. Elbette 2019’a girildiği zaman artık ülkede yenile yenile can simidi olacak, kurtarılacak bir durum kalmadı. Umutsuzluk diz boyu gitmekteydi.  Yeni Kıbrıs Partisi Sol bir ittifak olayını hiçbir zaman reddetmedi. Somut koşulların somut tahlilini her zaman için doğru tavır olarak ortaya koydu. Zaman zaman da diğer sol gruplarla boykot konusunu tartıştı. Eleştiri ve özeleştiri, solda tartışma dinamizmdir.

Bu günlere geldiğimizde ülkemizde bir faşizm tehlikesi başgöstermiştir. Türkiye’de MHP ve AKP işbirliği Kıbrıs’ta da daha hoşgörüsüz bir zihniyeti daha da etkin yaptı. Gözle tam olarak görülmese bile ülkemizdeki sağ partilerin AKP-MHP desteği ve yeni kurulan Kuzey’deki “ELAM” benzeri “YDP” ile dayanışmaları da dikkat çekmektedir. Bazı sağ belediyelerin 2 Şubat günü Afrika Gazetesi’ne yaptıkları lojistik destek, tabandan yayılan bir faşist tehlikeyi göstermektedir. YKP yeni yaptığı bir değerlendirme ile Mağusa’da soldaki birçok renklerin birleşimi olan ve gelecek için de umut vaadeden Cümbez koalisyonuna destek vermektedir. Bu anlayış gelişirse bunu seçimlere taşıma da düşünülebilir. Ulaş Gökçe arkadaşımızın Mağusa Şehrine getirmeye çalıştığı modern belediyecilik anlayışını da, yerel kaynakların korunması, çevrenin korunması ve de, sosyal, kültürel, ekonomik, turizm ve de tarihi olarak önemli bir yeri olan Mağusa şehrimizde başarılı olacağını da, YKP düşünmekte , Ulaş arkadaşımızın oluşturduğu Cümbez Ağacı ittifakına destek ve dayanışma vermektedir.

Cümbez Ağacı modeli her halukarda tüm renklerin birleşimidir. Toplumumuzun kurtuluşu da böyle renkli ittifaklarla olacaktır.