Casusluk sendromu politik krizle yolculukta! – Özkan Yıkıcı

Must read

Son günlerde eskiden alışmış gibi olup, sonra unutulmuşcasına belleklerden sildirtilen önemli politik ayrışma kriz konusu, yeniden kendi kuralı ile gündeme düştü. Casusluk idiyaları veya benzer konulardaki suçlama ile diplomat sürme tavrı , yeniden sahnede. öYle bir tırmandı ki kimilerince çatlayan Batı Emperyalist ülkeler, birden blok halinde Rus diplomat sürme yarışına girdiler. Hem de sözde biraz Amerikaya karşı popilist Kanada hükümeti dahi, birden casusluk sendromu ile Amerikancı yakınlık bandına yapıştı. Tabi, çoğu casusluk idiyalarında olduğu gibi, hemen suçlanıp ardından sürmeler başlaması ise kuşkuların da artışı kadar, yeni politik evrilmenin de öngörüleri de korkularak yapılma yönüne de kaydı. Sonuçta, Soğuk Savaşta bolca yaşadığımız casusluk olayları ile gerilimler, yeniden gündeme oturtulmaya çalışılan günlerden geçiyoruz.

Son krizi tetikleyen ingilterenin idiyaları ve hemen peşinden önemli sayıda Rus diplomatını sürme konusu ile olay başladı. Rusların, yerinde inceleme yapma veya “kanıtlayın” idiyaları dahi dikate alınmadan, hemen olay dalga dalga yayıldı. Bazı kuşkulu ve sorgu kaldıran haberlere rağmen, İngiltere kararlı şekilde bu politik hamlesini tırmandırdı. Peşinden, Batı Emperyyalist ülkeler peşpeşe dizildi. Tramp daha da fazla diplomat sürerken, Kanada ve Almanya gibi ülkeler de bu harekete katıldılar. Doğu Avrupa ülkelerinden Polonya, Litvanya ve Moldova gibi devletler de ayni politik hamle içine girdiler. Oysa, hala net kanıt olmayan eksik bilgilerle konu hızla ayrışma cenderesine sokuldu. Demek ki normal koşullar yok ve böylesi krizle yeni politik yelpaze oluşturma ajandasının da olması muhtemeldir…

Konuyu daha iyi sorgulamak için bazı koşulları kısaca özetleyelim: Batı kapitalizmin kriz içinde olup, Krizleri yönetemediği, zamandır vurgulanıyor. Üstelik, Rusya toparlanırken, Çin de yayılan önemli ekonomik güç olarak Batının hegemonik alanlarını zorluyoarlar. Krizi tetikleyen İngiltere, hem bu tip geçmiş idiyaları ile oldukça kirli sayfalara sahipken; son dönemde ekonomik ve siyasal olarak da pek de iyi durumda değildir. İngilterenin hemen peşinden daha fazla Rus diplomatı sınır dışı eden ABD ise daha da ironik durumda! Tramp seçilirken Rusya ile ilişkileri düzeltme vadinde bulundu. Seçimi kaybeden öteki Şahinler ise daha seçim biter bitmez Trampı Rusyanın destekleyerek kazandırtı probagandasıyla da yetinmeyerek, yargıya varan hamleler yaptılar. Tramp, sadace Rusya ile olan ilişkileri değil, ülke içinde oldukça sıkıntılar yaşadı. 16 yakınını “ki bakanlar da vardır” seçim sonrası kelelerini verdi. Yönetim oldukça kriz içinde yönetememe durumunda. Üstelik, seks sgandaları da eklendi. Tramp, resmen sıkıştı. Ruslara yakın Tilirsını dahi kaybetnesi, kabine ile danışmanlarının emekli güvenlikci oluşu, yargıdan kamuoyuna oldukça sıkıntılar yaşıyor. Hele de son Yüzbinelrle yürüyen liselilerin silahlanma karşıtlı hamleleri ise orada da işlerin pek de iyi olmadığını gösteriyor.

Batı Emperyalizmin giderek Ortadoğuda Suriye bataklığına saplanışı ile Rus Çin hamleleri adeta hegemonya mücadelesinde oldukça değişik kırılmalar yaşatıyor. Girilen son 2007 Krizinden hala çıkılamazken, devletler de yönetememe ve kendi içlerinde de zayıflıklar yaşamaktadırlar. ABD ve İngiltere tıpkı öteki kapitalist ülkeler gibi, düşman yaratıp dış hamlelerle kamuoyunu elde tutmaya çalışıyorlar. ABD tam da en sert Rus hamlesini ve Suriyeye dönme hareketini yaparken, Tramp kişisel seks sgandalarına varan olaylar, yargılarla da başı belada bulunuyor. Durmadan önemli bir diplomatını da kaybediyor. Nitekim, Son Rus diplomat sürme olayı da içteki sgandaların önüne geçemediğini de görüyoruz.****

Batıda bunlar olurken, birden tırmandıran casuslukla öldürtülen Oligart Rus olayı Soğuk Savaşı anımsatıyor. Fakat, ingilterenin, bu tip olaylarda sicili iyice kranlık. Sadece Lipya ve ıraktaki Kimyasal silah yalanlı işkal savaşları dahi, daha konu söylenirken ki ilk duyulan kuşkulardı. Devamında,Kulanıldığı söylenen Kimyasal zehirin dahi varlığı sorgulandı. Üstelik, bu kimyasalın yine zamanında Sovyetlerden kaçan bir Batılı casusun açıklaması ile duyulup, kesin varlığının kanıtlanamadığı da kimilerince araştırmalarda ortaya çıkarıldı. Üstelik, bizat ABD ve İngiltere denetimli bu kimyasaların yok edilme raporlarının da olma bilgisi yan yana koyulup, ingilterenin kanıtlamadan “yaparsa Ruslar yapar” idiyası ile harekete geçmesi, olayda çok soru işareti de oluştu. Fakat, tüm batı tıpkı Soğuk Savaşta olduğu gibi ardı ardına dizilip Rusyaya karşı kriz derinleştirme casusluk döngüsüne oturdular……****

Yukarda anlatılan kısa bilgiler, daha baştan ABD ve ingilterenin karanlık sayfaları sonucu kuşkulanılması da gayet normaldır. Hele de tekrar tekrar yaşanan döngü tekrarı ise düşündürücüdür! Daha önceleri de batılılar idiyalarda bulunup hemen harekete geçip siyasal krizler ve savaşlar yaparken, sonuçta çoğunun hem de bile bile söylenen yalan olma çıkarması ile güvenilmez konuma geldiler. Sanırım, ilgili zehir ve alınan bazı kararları Cumhurieyt gazetesinde Ceyda Karan gayet güzel özetledi. Dileyen bu yazıyı okur…..

Bu olay aslında batının yönetemediği kriz ve yeni derinleşmeler nedeniyle yeni bir Soğuk Savaş macerasına girebileceklerini gösteriyor. Üstelik, yine araştırılmadan ve hemen “yaparsa Rusya yapar” anlayışla başlanan casusluk krizleri belli ki yeni tırmanan krize doğru gidiyor. Daha dün ayni suçlama ile Suriye müdahalesi savunanlar ve sonra Kimyasaları Suriye değil de “mütefik cihatcıların” kulanma bilgileri ne çabuk unutuldu! Bir de şöyle bir konu var: ingilterede zehirlendiği söylenen Rus oligart, Sovyet yıkımı sonrası Yelsin döneminde Rusyayı yağmalayarak zenginleşen kesimlerden birisidir. Putin döneminde bu oligartlar sorgulandığı için de çaldıkalrı milyarlarla batıya sığındılar. Bunalr batıda hem Rusyaya karşı faliyet yaparken, kendi içlerinde de amansız mafya tipi mücadeleler de yaşanmaktadır. İngiltere bu bakımdan önemli merkezdir. Abramoviçin Çelsi gerçeği ve benzer öteki zengin oligartların da durumu karanlık. Bunları Ruslar kadar, kendi içlerindeki mafya tipi mücadeleleri de yaygındır. Üstelik, tam da dünyada ilerlerken, belirli politik hamleler yaparken, Ruslar durup dururken İngiltere krizini de talep edecek politik nedenleri de yoktur.*****

Bu tip olayların öyle hemen yanıtını bulamazsınız. Atmış veya Yetmişlerdeki yaşananların daha şimdilerde bazılarının anlaşıldığı ve kulanılıp politik sonuç yaratılan durumdan çok farklı kesimelrce gerçekleştiği öğreniliyor. İngiltere denilince de Kıbrıstaki eğer bu adada yaşayıp geçmişi iyi bilenlerin ne demek istediğimi daha kolay anlar. Hele Ortadoğu gerçeğinde son dönemdeki yalanlarla casusluk veya kimyasal silahla bölgenin nasıl kan gölüne getirildiği de daha kanlı izleri sürmektedir. Irak bunun en net resmi.

Belli ki kapitalist yapı yaşadığı krizlerden çıkamazken, hegemonya mücadelesi yoğunlaştıkca, krizleri yönetemedikleri drecede, provakasyonlu evernsel kartları da oynatacaktır. Zehirlenme, provakasyonlu ölümler ve casuslukla hemen suçlayıp hamle ile algı oeperasyonları da başını alıp gidecek. Normal zamanda olay dahi yapılmayan durumlar, şimdi provakasyonlandırıp kriz nedeni olarak masaya konulacaktır. Güç ve algı operasyonu ile siyasal başarı peşinde koşulması politik iklime hoş geldiniz! Kriz ve dış düşman suçlayarak içteki birlikle sorunlardan kaçıiş politikası tekrardan yenisi olmadığı için de Soğuk Savaş ayrışma moduna sokuldu. Bakalım, bu göstere göstere krizle elde bonba ile oynamanın sonucu nasıl tamamlanacak?

 

- Advertisement -spot_img

More articles

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -spot_img

Latest article