Yeni Kıbrıs Partisi: iyi niyet iletilerinin doğruyu göstermesi halinde umut edebiliriz

YKP, statükonun yıkılması, işgalin ortadan kalkması ve adanın yeniden birleştirilmesi için bir antlaşmanın bulunarak Kıbrıs sorunun çözülmesi sürecine destek vermeye devam edecek. Bu ilkeler çerçevesinde parti üye, sempatizan ve parti dostlarımızı sürece destek vermek için, çeşitli örgütlerin düzenleyeceği eylemlere katılım çağrısı yaparız

667

YKP Yürütme Kurulu, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle:

Akıncı’nın partilerle görüşmesi sonucu yapılan açıklamalarda Kıbrıs Sorununda açıklamaktan korktukları ciddi ilerlemeler olduğu mesajı iletildi, eğer bu doğruysa çözüm için umut besleyebiliriz. Çünkü benzeri Rumca yayınlarda da açıkça konuşamadıkları ilerlemeler olduğu mesajı verildi.

Ancak Başpapazın müsterih olması çok ilgi çekici olmuştur.

Başpapaz federal bir çözüme karşıdır; onun müsterih olması tek bir anlam taşır. Çözüm modeli olarak ona anlatılan üniter devlettir. Hâlbuki federal çözüm olmayacaksa Türk tarafının kabul edebileceği bir çözüm modeli değil. Her ne ise ona söyledikleri başka bir şeydir.

Anlaşılmaktadır ki taraflar yalnız gizlilik ilkesine riayet etmiyorlar, yanlış algılar da yaratıyorlar. Bu ise yarın referanduma gidilecek bir ülkede yapılacak iş değildir.

Yoksa yapmayacakları şeyi yapıp suçlama oyununu sürdürüyorlar mı diye endişe ederiz.

Ancak şu bilinmelidir ki YKP çözümü istemektedir, desteklemektedir ve meydanlarda her yerde uğraş verecektir. Bir başarısızlık halinde de yolundan dönmeyecek ve abuk sabuk önerilerle karşısındakileri dış baskılara ezdirme niyetinde olanlarla hesaplaşacaktır. Görüşmeciler tarih önünde de sınanacak, barışı tehdit eden bir statükoyu sürdürmek için Kıbrıs’ın tümüne yararı dokunacak fırsatı tepmekle suçlanacaktır.

YKP, hiçbir zeminde statükonun devamını kabül etmeyecektir, bizim için böylesi bir “b” planı kabül edilemez.

YKP, statükonun yıkılması, işgalin ortadan kalkması ve adanın yeniden birleştirilmesi için bir antlaşmanın bulunarak Kıbrıs sorunun çözülmesi sürecine destek vermeye devam edecek. Bu ilkeler çerçevesinde parti üye, sempatizan ve parti dostlarımızı sürece destek vermek için, çeşitli örgütlerin düzenleyeceği eylemlere katılım çağrısı yaparız…